"Where are my angels, sweet sweet angels..."
Greetings everyone. Jsem tady a stýskalo se mi.
Všichni jste mi moc chyběli, proto se na krátký čas
a po dlouhém stěhování vracím zpět. Držte mi pěsti
a možná tady chvíli zůstanu. Začíná se mi u vás líbit.
Cheers Jilly:-*Červen 2011

Sunday

26. června 2011 v 13:10 | J.
Dnešek začal velmi jednoduše. Jednoduchou písničkou. Kéž by vše bylo stejně jednoduché.


REMEMBER, IT IS NOT THE BURDENS OF LIFE WHAT WEIGH US DOWN, IT IS HOW WE HANDLE THEM.

Here it goes, here it is:


mÁm až úchylnou slabost pro tenhle typ písniček po ránu:)

jMéno tohohle blogu mohlo být taky třeba Voices in my head, protože o nic jiného taky nejde:)

cHci si pamatovat, co si chci pamatovat a nechci si pamatovat, co si nechci pamatovat.

vŠak to časem pochopíte.

mUck muck.

Please allow me to introduce myself
Im a man of wealth and taste
Ive been around for a long, long year
Stole many a mans soul and faith


I'm Miss nothing, I'm Miss Everything!

Po čem kdy srdce v touze bilo,
z toho se nic mi nesplnilo.
Kde moje naděje jsou dnes?
Sám jsem je všecky k hrobu nes.


Závratná tajemná věčnost je,
čas je jen ješitná fikce,
závratná nekonečnost je,
vesmír je nevhodná dikce.

A v poslední tvé hostině
náruč svou rozevru tobě.
Pozvu své červíčky k hostině
v černém, studeném hrobě.

Buď dobrá v svém žití a šťastná v svém snění
a zapomeň na všechno, dítě mé.
Viď, nebe není a peklo není;
a na zemi ztěží se sejdeme.

Z města jsem vyšel. Šel jsem podle řeky,
a vrby chtějíce mne poděsit
volaly na mne posměšnými skřeky:
Příteli, bratře, pojď se oběsit!

"Nejlépe praštit uměním a jítí oběsit se!"
Hleděla s porozuměním naň první milovnice.

A krčma byla pustá již a prázdná.
Jen v koutě se kdos neměl ke spaní.

V svých očích nejistý pohled blázna
a hlavu těžkou klopil do dlaní.

Ten dal si znova nalít ještě jednu.
"Počkej zde, děvče, až se napiju.
Rozum jsem ubil, však se brzy zvednu,
jen ještě co své srdce ubiju."Nutno je v životě účast mít,
k některé přidat se straně
a svoje srdce nastavit
dobře mířené ráně.

Mí přátelé se v sympoziích baví,
by zase zítra klesli do bídy.
Navečer z loží zvedajíce hlavy
se v duchu těší: Diem perdidi.

Mám za přátele marnotratné muže.
Z nás každý rád svou hřivnu zakopá.
My do svých vlasů vplétáme si růže,
a po nás--! což- ať příjde potopa!Už se mi k smrti protiví...


Už se mi k smrti protiví
ve svých citech se nimrat.
Už se mi k smrti protiví
bolestí svou se šimrat.

Nejlépe bylo by přetrhnout
všechna pouta a svazky,
minulost svoji zavrhnout,
zříci se poslední lásky,

cynicným smíchem zabušit
v marnou ješitnost svoji,
stest svého srdce přehlušit
bouřemi, bídou a boji.

Nejlépe bylo by vzdálit se
a nikdy se nenavrátit,
svým bližním a nejbližším ztratit se,
a sám sobě se ztratit.
(F.G. - Teplo zhaslého plamene)


...ou yeah! She WAS! :D :D


I'm officialy in love with BECK!

Enjoy your day as I do! With a bit of coffe, messages from best friend who's somewhere on her way to Spain right now, a bit of Neil Gaiman and his storytelling, a bit of The police, Beck, and Velvet cause its sunday "morning", maybe a bit of my friends, a bit of my cousin's children that I take care of right now and a bit of MARVEL comics:))
VOICES IS MY HEAD PLEASE.....DON'T SPEAK!